*

zasady

*

Zajęcia grupowe (od 3 do 6 osób)

Trymestry

Rok szkolny podzielony jest na trzy trymestry:
1. Trymestr jesienny (wrzesień, październik, listopad, grudzień)
2. Trymestr zimowy (styczeń, luty, marzec)
3. Trymestr wiosenny (kwiecień, maj, czerwiec)

Opłaty

Opłatę za trymestr ustala dyrektor szkoły, jest ona podawana uczniom przed rozpoczęciem kursu.

Opłatę uiszcza się w ciągu 10 dni od rozpoczęcia kursu.

Podręczniki

Uczestnictwo w kursach grupowych lub indywidualnych wiąże się z zakupieniem podręczników. Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników.

Kursant może zakupić podręczniki we własnym zakresie lub zlecić zakup szkole.

*

Zajęcia indywidualne (od 1 do 3 osób)

Trymestry

Rok szkolny podzielony jest na trzy trymestry:
1. Trymestr jesienny (wrzesień, październik, listopad, grudzień)
2. Trymestr zimowy (styczeń, luty, marzec)
3. Trymestr wiosenny (kwiecień, maj, czerwiec)

Opłaty

W przypadku płatności gotówką opłatę uiszcza się z góry za 4 lekcje wg stawki (cennik). W przypadku płatności przelewem opłatę uiszcza się za dany miesiąc z góry na podstawie wypisanej faktury z siedmiodniowym terminem płatności. Lekcji nie można odwoływać - zajęcia odbywają się wg kalendarium i wg ustalonego z lektorem grafiku. Możliwe jest przełożenie i odrobienie lekcji jeśli kursant zawiadomi szkołę o swojej nieobecności co najmniej dzień przed datą swoich zajęć. Konieczne jest wtedy dostosowanie się kursanta do grafiku lektora.

Podręczniki

Uczestnictwo w kursach grupowych lub indywidualnych wiąże się z zakupieniem podręczników. Cena kursu nie obejmuje kosztów podręczników.

Kursant może zakupić podręczniki we własnym zakresie lub zlecić zakup szkole.

DorotaSchool - Szkoła Języków Obcych

ul. Warszawska 12a
05-230 Kobyłka
tel.: 606 89 29 16
kontakt@dorotaschool.pl

Szkoła w Kobyłce

ul. Warszawska 12a
(I piętro)
05-230 Kobyłka

Szkoła w Zielonce

ul. Kolejowa 52 (I piętro)
05-220 Zielonka

Numer konta bankowego

Dorota Boguszewska
PKO S.A.
06 1240 1040 1111 0000 0139 4764